Logo firmy Odkaz na firmu Bližší informace o našich programech Publikace Objednávkový formulář a ceník Informace pro uživatele Spustitelné programy
Programy pro oceňování nemovitostí

Objednávka programů pro oceňování nemovitostí

        V návaznosti na Vaši nabídku programů objednávám u Vás níže vyznačené programy a současně zasílám potřebné identifikační údaje.
Jméno:
Příjmení:
Titul před jménem:
Titul za jménem:
Společnost:
(název podle obch. rejstříku)
Ulice:
PSČ:
Město:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum narození:
IČO:
DIČ:
Doporučil (jméno znalce):
Předchozí oceňovací program:
Znění znalecké doložky, koncese nebo živnostenského oprávnění (pokud není v naší evidenci):

Adresa pro znaleckou doložku (bude uváděna v každém posudku):
Ulice:
PSČ:
Město:
Programy si převezmu osobně a zaplatím hotově   
Programy mi zašlete poštou

Objednávám následující programy a komponenty:

Základní verze programu - dle cenových předpisů
NEMExpress AC - licence na osobu a 1 rok5 566,- Kč *1 ks
NEMExpress AC - licence na počítač a 1 rok5 566,- Kč *  ks
*na cenu se vztahuje sleva 50 % při přechodu od jiného oceňovacího programu

K základní verzi programu NEMExpress AC lze přiobjednat následující komponenty pro tržní oceňování nemovitostí
Modul pro tržní oceňování - licence na 1 rok obsahuje Obecnou metodiku (pro obvyklou cenu) 2 420,- Kč *  ks
Data THU firmy ÚRS Praha 6 050,- Kč  ks
Roční aktualizace dat THU firmy ÚRS Praha 2 420,- Kč  ks
Data THU firmy RTS Brno 2 420,- Kč  ks
Roční aktualizace dat THU firmy RTS Brno 1 210,- Kč  ks
Trial verze programu NEMExpress AC na CD zdarma 1 ks
*na cenu se vztahuje sleva 50 % při přechodu od jiného oceňovacího programu

 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.
Poznámky:
  • Licence na osobu se uděluje pouze pro fyzické osoby a umožňuje užívání programu na libovolném počtu počítačů výhradně osobou, jíž je licence udělena.
  • Licence na počítač umožňuje užívání programu na jednom počítači libovolnou osobou, pověřenou vypracováním posudku držitelem licence.
  • Modul pro tržní oceňování obsahuje Obecnou metodiku shrnující všechny metody použité v tržním oceňování.
  • Naše firma je smluvním partnerem firmy ÚRS Praha a RTS Brno, je tudíž možno nabízená data THU obdržet naším prostřednictvím.
  • V ročním licenčním poplatku je zahrnuta licence k užívání programu na jeden rok, bezplatné zasílání aktualizací a nových verzí programu, včetně případné změny cenového předpisu, podpora uživateli prostřednictvím horké linky a provoz informačního serveru na internetu.
Systém slev:
  • Při přechodu od konkurenčního programu poskytujeme slevu 50 % z prvního licenčního poplatku. Tuto slevu může každý uživatel uplatnit pouze jednou (Sleva se poskytuje při předložení kopie smlouvy o užívání předchozího programu nebo dokladu o zaplacení).
  • V případě doporučení od našeho uživatele obdržíte slevu 5 %. Současně 5 % slevy obdrží i náš uživatel, který Vás doporučil.
  • Dále je poskytována sleva 5 % za každý rok nepřetržitého užívání programu do max. 25 %.
  • Při objednání více než jedné licence je pro druhou až pátou poskytována sleva 10 %, pro šestou až desátou sleva 20 %. Pro více než 10 licencí je sleva poskytována dle dohody.

Maximální výše součtu slev na program je 50 %.
Ceník je platný od 1. ledna 2013 do nahrazení novým ceníkem.