Logo firmy Odkaz na firmu Bližší informace o našich programech Publikace Objednávkový formulář a ceník Informace pro uživatele Spustitelné programy
Nabídka elektronické publikace

CENY stavebních a zemědělských pozemků 2013

        Nabízíme Vám elektronickou publikaci na CD, která značně usnadňuje zjištění ceny pozemků. Naše firma dlouhodobě vyvíjí řadu programů NEMExpress pro oceňování nemovitostí. Součástí programu je i možnost ocenit pozemky dle platných cenových předpisů. Programy řady NEMExpress jsou mezi odbornou veřejností zabývající se oceňováním nemovitostí značně rozšířeny. Tento přehled cen pozemků má obecnější použití a zájemci o takovéto informace jej jistě využijí.

        Elektronická publikace obsahuje seznam všech obcí v České republice, členěný po jednotlivých okresech. Pro každou obec je uveden statut obce, počet obyvatel a základní cena stavebního pozemku. Dále pak následuje seznam všech katastrálních území obce, u nichž je uvedena průměrná cena zemědělské půdy, a přirážka, zohledňující vliv velikosti obce či sousedství větších sídelních celků.

        Ke zjištění těchto úředních cen pozemků byly využity tyto zdoje informací:

 • Vyhláška č. 450/2012 Sb. platná od 1. ledna 2013
 • Malý lexikon obcí ČR 2012, vydaný 14. prosince 2012, platný od 1. února 2013
 • Vyhláška č. 412/2012 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Platnost této vyhlášky je od 1. ledna 2013.
 • Územně identifikační registr Ministerstva pro místní rozvoj
 • Digitální mapy hranic obcí a katastrálních území v měřítku 1 : 10 000
 • Podařilo se tak zpřístupnit veškeré cenové informace o pozemcích v ČR pro potřeby všech subjektů, zabývající se těmito otázkami. Publikace je distribuována na CD v elektronické podobě ve formátu PDF. Rozsah publikace je 334 stran a cena publikace je 190,- Kč včetně 21 % DPH. Publikaci si můžete objednat na dobírku nebo si ji můžete zakoupit přímo u nás na Praze 9. Vaši objednávku můžete učinit telefonicky na čísle 236 160 130 nebo e-mailem na adrese: mail@pluto.cz.

  Uživatelé oceňovacích programů řady NEMExpress mají tuto databázi obsaženu přímo v programu

  Ukázka z publikace CENY stavebních a zemědělských pozemků 2005

  publikace

          Legenda:

          statut - statut obce                      1 - obec
                       2 - město
                       3 - okresní město
                       4 -statutární město

          satelit - katastrální území je odděleno od ostatních k.ú. obce katastrálním územím jiné obce