LOGO FIRMY Odkaz na firmu Bližší informace o našich programech Publikace Objednávkový formulář a ceník Informace pro uživatele Spustitelné programy
Programy pro oceňování nemovitostí

Následující stránky jsou určeny pro uživatele našich programů. Můžete si zde stáhnout instalace a aktualizace programů řady NEMExpress.


Program pro oceňování nemovitostí metodami dle cenových předpisů a obecné metodiky

Instalace a aktualizace programu NEMExpress AC ...


Programy pro stanovení tržních cen nemovitostí pro jednotlivé banky a instituce

Instalace a aktualizace programu NEMExpress (společný pro bankovní sektor) ...

Starší programy pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí dle metodik jednotlivých bank ...


Další informace, rady a návody k instalacím a aktualizacím

Program pro vzdálenou pomoc

Manuální nastavení přístupových práv k souborům instalace programů NEMExpress

Manuální nastavení přístupových práv v registrační databázi pro instalace programů NEMExpress

Nastavení českých fontů pro systémy Windows 8 a 8.1

Nastavení českých fontů pro systém Windows 10

Nastavení českého formátu data pro systémy Windows 7 a Vista

Nastavení českého formátu data pro systém Windows 10

Nastavení Interního poštovního klienta pro odesílání odhadů do banky

Nastavení Externího poštovního klienta

Metodika České spořitelny - postup zaregistrování certifikátu do Windows